UTHOLDENHET

I juni er smart-fokuset UTHOLDENHET- " når vi holder ut selv om vi vil gi opp." Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til at de blir heiet på. At de klarer å yte litt mer enn dem trur.." Vi fortsetter med kap 12 i Hakkebakkeskogen - og alle dyra er i fokus denne mnd. :) " Sånn er det når vi alle holder sammen, sa Morten Skogmus"

Nyheter