Friluftslivets uke 36

Rammeplanen om naturen som læringsarena - og om mat og måltid : - " Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling." - " Barnehagen skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna."