5 `ern har hatt sitt første treff : )

5`ern

«Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.» Rammeplanen

Mål: Barna skal utrustes til å møte skolen – med «sekken» full av sosial kompetanse, gode mestrings-opplevelser, gode venner og et godt selvbilde.

Samarbeid – Selvhevdelse – Empati – Selvkontroll - Ansvarlighet

5`ern er et eget opplegg for de eldste barna i barnehagene i kommunen. Solgruppa danner 5 `ern gjengen vår – 3 barn. Naturlig nok vil det i tillegg bli en del opplegg med gruppa alene også her i barnehagen. Målet med samarbeidet på tvers av barnehagene - er at barna skal bli kjent med barna i de andre barnehagene, og dermed bli tryggere til skolestart. Vi jobber for at alle skal ha minst en venn når de begynner på skolen.

Vi har stort fokus på relasjoner på solgruppa – og å bygge videre på det barna kan og er interessert i. Utfra dette tilrettelegger vi for ulike aktiviteter. Vi syns det er viktig å stimulere sosial og emosjonell utvikling hos barna, gjøre de trygge og sterke på seg selv – og få gode mestrings-opplevelser. Hakkebakkeskogen er felles prosjekt i Ljøstadsaga i år – med Smart oppvekst « i bunnen» Vi ser at her lærer de mange gode holdninger – og styrker og følelsesspråk er viktig! Barna vil ha mye medvirkning – komme med forslag – og se at deres synspunkter er viktige og blir tatt hensyn til. Vi tror det er viktig at barna lærer seg ferdighetene i å se det som er bra hos seg selv og hos andre – og at dette vil ha en positiv effekt også senere i livet. God sosial kompetanse gjør det lettere for barna å mestre overgangen til skolen.

Vi er opptatt av at barna lærer av erfaring, det de opplever her-og-nå. «Barnehagens gode dag i dag er det viktigste for det langsiktige» ( Berit Bae ) og vi vil ha barndommens egenverdi i fokus. Utpå vårparten begynner vi å gjøre oss mer kjent med skolen og det som skal skje der – (se plan overgang barnehage – skole). De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Rammeplanen.

Vi ønsker å utjevne forskjeller til skolestart – og har tatt med oss «essensen» fra Agderprosjektet – som nå er blitt til «Lekbasert læring». Mye tyder på at det er særlig innen sosial kompetanse, selvregulering, språk og tallforståelse – at det er viktig å stimulere barna for å sikre trivsel og faglig utvikling på skolen. Sosial fleksibilitet og omgjengelighet er viktig for at barnet skal tilpasse seg i leken i friminuttet og på SFO, men også viktig i gruppearbeid i skolen. Vennskap, høflighet og respekt for hverandres ulikheter vil ha stor plass – og vi jobber mye for å forebygge mobbing. Alt skal være lek-basert.

Strategi-planen fra Kunnskapsdepartementet ” Tett på realfag” – oppfordrer til å jobbe mer med fagområdet ” Natur, miljø og teknologi”. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Dette er helt i tråd med hva vi har fokus på – undring og forskning i naturen er en del av hverdagen!

5 `ern har mange fine turer gjennom året – også utover kommunegrensa. Høydepunktene her i barnehagen – og tradisjonen tro – ar at 5`ern overnatter i barnehagen rett før påske. Her blir barna rosa-russ, russenavn lages – og planer for den siste tida i barnehagen blir lagd. Fokuset for russetida er å gjøre «russe-gleder» - til både kjente og ukjente…..Avslutningsturen vår går til Kardemommeby, dette er flott tur med overnatting og to hele dager i parken. Man blir rik på inntrykk, og det er en stor mestrings-opplevelse for mange.

Barna skal ha « 5 `ern møter « i høst - og komme med mange forslag til aktiviteter de ønsker å gjøre dette siste barnehageåret – så det blir et spennende år! Siden de er så få på gruppa – er det naturlig at de eldste månene blir med solgruppa en del.

« Barnehagen skal bidra til å avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og i skole-fritidsordningen» Rammeplanen.