Tålmodighet!

I februar er smart-fokuset TÅLMODIGHET - Det trenger vi når vi venter på noe! Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til tålmodighet gjennom daglige rutiner. Vi fortsetter med kap 6 i Hakkebakkeskogen - og fokusdyr er PINNSVIN:) "Nå bare gjemmer jeg meg her, og venter til hun kommer helt hit, sa Petter Pinnsvin"