SELVKONTROLL

I april er smart-fokuset SELVKONTROLL - " når du bestemmer over det du gjør på en positiv måte." Barnehagen skal veilede barna til å utvikle evnen til å tenke før man handler. Vi fortsetter med kap 9 i Hakkebakkeskogen - og fokusdyr er HUND:) "Du vesle mus, kanskje du kan hjelpe meg litt denne gangen, så skal jeg hjelpe deg en annen gang, sa Mikkel Rev"