Barnevakt!

Månedsslutt januar : ) Å bruke Klatremus som barnevakt - var nok ingen god ide.... Her ble det både helikopter-leik og orkester fremfor soving - før Klatremus sovnet selv da.... )