HØST

Året er godt i gang - og gruppene har fått gått seg litt til. Det ser ut til å bli et spennende og aktivt år - der barna vil få mange gode opplevelser både ute og inne. Naturgruppene har allerede sett sommeren gå over til høst - med alt av bl.a bær og nye farger den bringer med seg. Inne er de i full gang med snakkepakka og månedens fortelling : ) Det er mange spennende og fine fortellinger i den nye utgaven - og ikke minst utrolig flotte konkreter. Årshjulet er laget - og årsplanen underveis. Vi gleder oss over hver dag!