Januar

Nytt år og nye muligheter! Vi har jobbet mye med gledninger - det er lite som skal til for å gjøre andre glad. Vi har i den anledning kjøpt oss "Gledning-kalenderen" som minner oss på våre ulike styrker hver måned. I tillegg til barnehagens årsplan-kalender - vil vi putte på litt ekstra inspirasjon her..... Månedens tema; Selvfølelse og selvgleding"

SElvfølelse handler om hva vi syns om oss selv - om vi føler oss verdifulle og trygge på at "jeg er god nok". Når vi har en god selvfølelseklarer vi å sette grenser, vi sier fra om hva vi trenger og vi er trygge på at vi er brta mennesker. Har vi en robust selvfølelse tåler vi mer motgang og motstand i livet. SElvfølelsen trenger å bli styrket jevnlig, både i hvordan vi snakker til oss selv inni hodene våre, og hvordan andre mennesker behandler oss. HUSK: Selvfølelse handler om hvem du er - selvtillit handler om det du gjør!