Flere stjerner!

Stjernegruppa er blitt større etter nyttår. Nå er det hele 17 stk som koser seg sammen. Gruppa blir delt igjen deler av dagen. Her har de fått hjelp til å bygge slott!