Opptak 2020/21

OPPTAK 2020/21 Det nærmer seg opptak igjen - og søknadsfristen er 1.mars! Kommunen har gått over til et nytt system - VIGILO. Man må bruke nettleseren google chrome for å åpne søknadsskjema - som man finner på kommunens hjemmeside. Bare spør dersom dere lurer på noe!