Mestring viktig også for de ansatte!

Hentet fra artikkelen om at ansatte i barnehager slutter tidligere i jobb: På et annet punkt i KS sin arbeidsgivermonitor scorer imidlertid barnehager høyest av alle grupper kommunalt ansatte, nemlig mestringsorientert ledelse. Mestringsorientert ledelse er her definert som ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra egne forutsetninger.