Ballbingen

Vi er så heldige å ha en flott ballbinge som nabo. Det trengs ikke alltid ball for å ha det moro der. Ofte har turgruppa andre aktiviteter og leiker der som f.eks her med "Kongen befaler" - og ungene kom seg fra kant til kant ved hjelp av ulike motorisk ferdigheter ;)