Opptak 2021/22

OPPTAK 2021/22 Det nærmer seg opptak igjen - og søknadsfristen er 1.mars! Kommunen har et system - VIGILO - der man må søke hvis man ønsker opp eller ned i antall dager. Man må bruke nettleseren google chrome ( på pc ) for å åpne søknadsskjema - som man finner på kommunens hjemmeside. Bare spør dersom dere lurer på noe!