Når kan barn i barnehagen ved sykdom?

Når kan barn , foresatte og ansatte møte i barnehage,?