Kjempeborg!

Gøy med kram snø - snøborger, snømenner og lykter er blitt laget i denne fine - kalde perioden!