Samarbeid!

Rosarussen har jobbet mye med samarbeid - to og to - for å løse ulike oppgaver!