"Det beste ei hånd kan holde i - er ei anna hånd!"

"BARNETS BESTE" - det er fokuset vårt! "Det beste ei hånd kan holde i - er ei anna hånd!" Dette er Ljøstadsaga`s visjon, slagord - og logo! Det at vi bryr oss om hverandre - små og store, enkeltvis, gruppe og familie - ønsker vi skal sette sitt preg på barnehagen vår!

Ljøstadsaga eies og drives av aksjeselskapet - som består av fire ansatte. Barnehagen har en avdeling - godkjent for 44 barn i søskengruppe 0-6 år. Vi har sterkt fokus på utetid og friluftsliv - og ser at mange av ungene både trives og utvikles beste ute.... Vi har delt barnegruppa i to - der de bytter på ut/inne tider - slik at de får dobbel boltreplass der de er : ) Vi har turgrupper fordelt utover uka - slik at alle kommer på minst en tur. Turene begynner for de minste nær barnehagen - det viktigste er at de kan gå mesteparten selv - i ulendt og variert terreng. For å slippe å gå over veien - går de ofte opp bak ballbingen - det er utfordring nok første høsten. Her sover de i hengekøyer mellom trærne - og spiser nistematen sin inni mellom leikeøktene.

De større barna går ofte til gapahuken vår på Kvennåsen - eller til Korsdalstjenna - Ljøstad - eikeskogen -og områdene rundt.Det er alltid kjempegøy på tur, og fantasien er utrolig bare vi finner en bekk, en pinne eller små mosedyr.... Vi er godt kjent i nærmorådet - og ungene velger ofte turmål : )

Man kan få plass i barnehagen de dager man måtte ønske - fra 1-5 dager i uka. Ønske om dette har endret seg de siste årene - og vi har bare 4 og 5 dagers barn nå. Dette skaper veldig god stabilitet og tilhørighet i barnehagen. Oppholdtid er inntil 9,5 t daglig - og man beholder plassen frem til skolestart dersom det er ønskelig.

Vi jobber mye i aldersdelte grupper ; stjerner 0-3 år - måner 3-4 år - og sol 5-6 år. Alle fem-åringene utgjør solgruppa - og 5 èrn - i år 14 stk. Sol og måne samarbeider mye - og i vi har delt inn i  smågrupper 1-2 timer flere dager. Gruppene er innom ulike stasjoner - slik at barna  får glede av den ulike kompetansen personalet har. Slik får vi også flettet inn utdrag fra "Agderprosjektet" som bhg var en del av i fjor.

Gruppetiden er fra 9.30 - 14.30. " Leik skaper vennskap" er et av våre kjære slagord - og vi ser at dette er det aller viktigste vi driver på med i  barnehagen. Vi jobber med leiken, observerer og stimulerer....og er på vakt for at alle skal være inkludert og godtatt akkurat slik som de er! For å hjelpe oss med dette - har vi i år begynt med "smart oppvekst" som er et tankesett, der vi skal bli bedre på både egne og andres styrker og positive egenskaper : ) Dette tror vi har stor forebyggende effekt for bl.a mobbing og andre psykiske plager som mange barn og unge sliter med i dagens samfunn...

Barnehagen vår har store - lyse rom - og der er god plass når halve gruppa er ute. Uteområdet innenfor gjerdet er også stort og godt - vi har kupert terreng og flere trær innefor området vårt. Her er absolutt røtter og snuble i - og steiner til å finne insekter under ....Ellers benytter vi turområdet rundt omtrendt hver eneste dag i små eller større grupper:)