Barn og sikkerhet

Barnehagen må til enhver tid ha oversikt over hvor mange barn det befinner seg i barnehagen. Vi har et nytt system nå - der vi logger barna inn når de kommer - og ut når de drar. Da har vi hele tiden oversikt over hvor mange barn vi har på hver gruppe - hvor mange som er syke / har fri etc. I tillegg har vi oversikt over hvor mange - og hvem - som sover, er hentet for f.eks tannlegevisitt etc... En på hver gruppe fører tellebok hver dag. Det er veldig viktig at foreldrene tar kontakt med personalet ved bringing og henting - og gir beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen.