SELVKONTROLL

I mail er smart-fokuset MOT - " når vi tørr gjøre ting som er bra, enda vi syntes det er litt skummelt." Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til at de tørr å utfordre seg selv." Vi fortsetter med kap 10+11 i Hakkebakkeskogen - og fokusdyr er FUGLER:) " Å den tapre, snille, flinke Mikkel Rev, sa Bjørnemor."

Nyheter