Omsorg!

I januar er smart-fokuset OMSORG - når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør! Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til omsorg gjennom barnehagehverdagen. Vi fortsetter med kap 5 i Hakkebakkeskogen - og fokusdyr er ugla :) "Er du syk, onkel Klatremus? spurte Ekornbarna. Jeg er bare litt besvimt, sa KLatremus."

Nyheter