Rutine for registrering og telling av barn.

Registrering og telling av barn

Sikre at personalet har oversikt over barna som er i barnehagen

 

Ansvar

  • Daglig leder er ansvarlig for at barnets hjem er kjent med barnehagens rutiner knyttet til fraværsregistrering


Handling

  • Foreldre informeres om barnehagens rutiner ved barnehagestart.
  • Foreldre skal gi beskjed til barnehagen hvis barnet er sykt, skal ha fri eller kommer sent.
  • Fremmøte og fravær registreres daglig
  • Fremmøte og henting av barn registreres av personalet som tar i mot/leverer fra seg barnet. Foreldre skal alltid henvende seg til personalet ved levering og henting.
  • Informasjon om fravær og fraværsårsak registreres umiddelbart
  • Barna skal telles  jevnlig gjennom dagen slik at barnehagen sikrer seg at de har kontroll på alle barna, og at de har en oppdatert liste i tilfelle en krisehendelse. Det skal alltid være en "tellevakt" på hver gruppe. Tellelister skal føres på mobil.
  • Personalet skal til enhver tid ha oversikt over hvor barna befinner seg i barnehagen, ute og inne. Når barna er på utelekeområdet skal de ansatte være i leik der barna er. "Vest-vakta" skal ha oversikten over hvem/hvor.

 

Registrering og telling av barn

Barnehagen bruker kidplan - og må til enhver tid ha oversikt over hvor mange barn det befinner seg i barnehagen. I tillegg må de ha oversikt over hvem som sover, hvem som er på turer og utflukter, og eventuelle barn som er hentet for å dra til lege eller lignende.  Leder på gruppa skal ha mobil lett tilgjengelig og tas med seg ut og på tur.