Barn og sikkerhet

Barnehagen må til enhver tid ha oversikt over hvor mange barn det befinner seg i barnehagen. Vi følger Kidplan - der vi logger barna inn når de kommer - og ut når de drar. Da har vi hele tiden oversikt over hvor mange barn vi har på hver gruppe - hvor mange som er syke / har fri etc. I tillegg har vi oversikt over hvor mange - og hvem - som sover, er hentet for f.eks tannlegevisitt etc... Ped.leder har ansvar for å føre telleliste, og jevnlig registrere hver enkelt - ute hver 1/2 time minst.

På turer utenfor barnehagen - skal alle ha på vest. Vi skal ha refleksvest når vi ferdes langs veien. Personalet skal ha god oversikt over turområdet for å unngå farer for barna.