SMART oppvekst!

Vi tror at SMART oppvekst vil bidra til bedre levekår - gi barn og unge en god ballast ved å gi masse fokus på styrkene deres!!! " Det du legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter - kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna!" Sjekk smart oppvekst.no å få en god innføring i hva dette dreier seg om - det er viktig at vi spiller på samme lag : )

Juni

Sommervarmen kom tidlig i år - og nå er sommerens markblomster i full blomstring allerede. Sykkelparken er på plass - og det er mye god leik i bl.a sandkassene. Hovedprosjektet nå er fortsatt å lage saulekaker i alle varianter - og å finne ulike blomster, insekter og småkryp understein og røtter. Fuglene synger - og vi tar med oss ofte niste og hengekøyer på tur. Ansvarsbevissthet er månedens styrke-fokus, vi måta ansvar for egne handlinger. Ellers står mangfold og respekt i fokus - bl.a regnbueflagget som symboliserer fellesskap og frihet til selv å definere sin identitet.

Nyheter

Laster..