SMART oppvekst!

Vi tror at SMART oppvekst vil bidra til bedre levekår - gi barn og unge en god ballast ved å gi masse fokus på styrkene deres!!! " Det du legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter - kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna!" Sjekk smart oppvekst.no å få en god innføring i hva dette dreier seg om - det er viktig at vi spiller på samme lag : )

FEBRUAR

Det er skikkelig vinter på Vegårshei i år, mye snø og mye glatte. Vi har allerede fått aket masse - gått noe på ski - og også fått god skare å gå på! Det er mye glede - men også noen kalde tær - så det varierer hvor mye vi er ute. Selvtillit er månedens styrke-fokus - og den styrkes bl.a når vi klarer å stå ned hele bakken på ski... :) Ellers er himmelen klar og kald - og solsystemet er også et tema som er spennende nå på vinteren. det er også måneden der vi markerer Samefolkets dag og har Karneval.

Nyheter

Laster..