VINTER

Verdensrommet, solsystemet, teknologi og naturfenomener. "Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover" (R17)

Nyheter