Et trygt og godt barnehagemiljø!

Felles Handlingsplan utarbeidet av barnehagene i kommunen. Vi vektlegger vennskap og inkludering - leik i små grupper. Vi ønsker at barna i Ljøstadsaga skal få med seg en god sosial kompetanse inn i skolen!