Oppholdspriser

Oppholdspriser i barnehagen! Vi følger max-pris- sist justert 01.01.20.

 

FORELDREBETALING

Max pris fra 01.januar2020

 

Antall dg i bhg

Max pris

+ Mat

Til sammen kr

5

3135,00

250,00

3385,00

4

2508,00

200,00

2708,00

3

1881,00

150,00

2031,00

 

     
       

 

Søsken nr 2 – 30% - nr 3 – 50% osv

5 kr pr frokost legges på grisen - bleier og aktivitetspenger er inkludert.

Oppholdsbetaling i barnehagen betales forskuddsvis innen den 12. hver mnd! Det betales for 11 mnd – juli er fri!

Uregelmessig betaling vil medføre tap av barnehageplass.