Oppholdspriser

Oppholdspriser i barnehagen! Vi følger max-pris- sist justert 01.01.23. fra august 2024 går prisen ned til 1500 kr i følge regjeringen - siden vi er en utkantskommune.

 

FORELDREBETALING

Max pris fra 1.januar 2023 

 

Antall dg i bhg

Max pris

+ Mat

Til sammen kr

5

3000,00

300,00

3300,00

4

2400,00

240,00

2640,00

3

1800,00

180,00

1980,00

 

     
       

Søsken nr 2 – 30% - nr 3 – 50% osv

5 kr pr frokost legges på grisen - bleier og aktivitetspenger er inkludert. 

Barnehagens vippsnummer: 577821 - husk å føre på hva det gjelder.

Oppholdsbetaling i barnehagen betales forskuddsvis innen den 12. hver mnd! Det betales for 11 mnd – juli er fri!

Uregelmessig betaling vil medføre tap av barnehageplass.