FEBRUAR

Det er skikkelig vinter på Vegårshei i år, mye snø og mye glatte. Vi har allerede fått aket masse - gått noe på ski - og også fått god skare å gå på! Det er mye glede - men også noen kalde tær - så det varierer hvor mye vi er ute. Selvtillit er månedens styrke-fokus - og den styrkes bl.a når vi klarer å stå ned hele bakken på ski... :) Ellers er himmelen klar og kald - og solsystemet er også et tema som er spennende nå på vinteren. det er også måneden der vi markerer Samefolkets dag og har Karneval.