SMART oppvekst!

Vi tror at SMART oppvekst vil bidra til bedre levekår - gi barn og unge en god ballast ved å gi masse fokus på styrkene deres!!! " Det du legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter - kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna!" Sjekk smart oppvekst.no å få en god innføring i hva dette dreier seg om - det er viktig at vi spiller på samme lag : )