SMART oppvekst!

Vi inviterer alle til FORELDRE/VOKSEN kveld tirsdag 13.mars kl 18.00!!! Hold av kvelden og kom.... Vi tror at SMART oppvekst vil bidra til bedre levekår på Vegårshei - gi barn og unge en god ballast ved å gi masse fokus på styrkene deres!!! " Det du legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter - kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna!" Kom å få en god innføring i hva dette dreier seg om - det er viktig at vi spiller på samme lag : )